موافقت با آئین نامه اکران فیلم خارجی

بازدیدها: 125مصوبات نخستین جلسه شورای راهبردی اکران در سال ۱۴۰۲ اعلام شد. به گزارش رسانه سینمای خانگی به نقل از سینماپرس، نخستین جلسه شورای راهبردی اکران