طلای المپیاد فیلمسازی به چه کسی رسید؟

بازدیدها: 2 مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در آیین اهدای جوایز و اختتامیه ششمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران گفت: المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان مکانیزم معرفی استعدادها به سینمای