مجوز سینمای خانگی مجددا صادر شد

بازدیدها: 32

مجوز سینمای خانگی مجددا صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری سینمای خانگی، مجوز نشریه سینمای خانگی مجدداً از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد. سینمای خانگی در دوره دوم به صورت ماهنامه منتشر می گردد. ماهنامه سینمای خانگی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی عظیمی میرآبادی ادامه فعالیت خواهد داد. در دوره گذشته نیز عظیمی میرآبادی همین مسئولیت را در دوهفته نامه سینمای خانگی به عهده داشت.

شاید برایتان مهم باشد...

+ There are no comments

Add yours