کدام به دیگری وابسته است: ستاره به سناریو یا سناریو به ستاره؟

بازدیدها: 2

اگر فیلمنامه قوی و بکر و دارای ویژگی های برتر به لحاظ درام باشد پؤزه بخش اعظمی از راه را رفته است اگر قصه خوبی در دست داشته باشیم حتی بازیگرانی که ستاره نیستند یا برای اولین بار مقابل دوربین رفته اند و به ایفای نقش پرداخته اند می توانند باعث فروش آثار سینمایی شوند.

تهیه کننده فیلم های سال دوم دانشکده من، مالاریا، سه بیگانه در گفت و گو با برنا موضوع جایگاه فیلمنامه را در موفقیت آثار نمایشی بررسی می کند. ردایی معتقد است؛ اگر فیلمنامه قوی و بکر و دارای ویژگی های برتر به لحاظ درام باشد پروژه بخش اعظمی از راه را رفته است اگر قصه  خوبی در دست داشته باشیم حتی بازیگرانی که ستاره نیستند یا برای اولین بار مقابل دوربین رفته اند و به ایفای نقش پرداخته اند می توانند باعث فروش آثار سینمایی شوند.

تهیه کننده «سه بیگانه» در پاسخ به این سوال که چه عواملی در ستاره شدن بازیگران موثر است بیان کرد: اول از همه استعداد بازیگر و در گذشته تلویزیون می توانست این نقش را ایفا کند تا بازیگران دیده شوند. در حقیقت اگر عمده ای از بازیگران درحال حاضر در سینما به معروفیت رسیده اند یا تبدیل به ستاره شدند تنها به خاطر وجود رسانه ملی است چرا که پرورش و آموزش اولیه آن ها در آنجا اتفاق افتاده است.

شاید برایتان مهم باشد...

+ There are no comments

Add yours