صلاحمند: سازمان سینمایی نباید نگاه مکانیکی به سینما داشته باشد و مدیران آن ملزمند از حیات مادی و معنوی سینماگران حراست کنند

بازدیدها: 7

حمیدرضا صلاحمند کارگردان سینما در خصوص نقش مغفول مانده سازمان سینمایی در رونق کسب و کار سینماگران گفت: سازمان سینمایی نباید نگاه مکانیکی به سینما داشته باشد و مدیران آن ملزمند از حیات مادی و معنوی سینماگران حراست کنند؛ این روزها نگرانی و تشویش در اهالی سینما شکل فزاینده ای به خود گرفته و همه نسبت به آینده سینما و زندگی های شان بیمناک هستند و در این شرایط مسئولان سازمان سینمایی باید تمام توان خود را برای حمایت از زندگی سینماگران به کار بندند.

به گزارش سینمای خانگی به نقل از سینماپرس،  حمیدرضا صلاحمند کارگردان سینما در خصوص نقش مغفول مانده سازمان سینمایی در رونق کسب و کار سینماگران گفت: سازمان سینمایی نباید نگاه مکانیکی به سینما داشته باشد و مدیران آن ملزمند از حیات مادی و معنوی سینماگران حراست کنند؛ این روزها نگرانی و تشویش در اهالی سینما شکل فزاینده ای به خود گرفته و همه نسبت به آینده سینما و زندگی های شان بیمناک هستند و در این شرایط مسئولان سازمان سینمایی باید تمام توان خود را برای حمایت از زندگی سینماگران به کار بندند.
کارگردان فیلم های سینمایی «زمانه» و «نیش زنبور» افزود: سازمان سینمای به عنوان متولی اصلی سینمای کشور باید همواره مدافع عنصر سینما و دست اندرکاران آن در دولت و حوزه هایی مانند مجلس شورای اسلامی و… باشد؛ سازمان سینمایی باید سپری در مقابل سینما و سینماگران باشد و اجازه ندهد خلل و خدشه ای به دست اندرکاران سینما وارد شود.
وی در همین راستا ادامه داد: اما متأسفانه عملکرد مدیران سازمان سینمایی برعکس است به نحوی که شاهدیم همواره نظرات و مسائل مطرح شده توسط دیگر نهادها و بخش ها را به سینماگران منتقل می کنند اما رسماً حمایتی از سینما و سینماگران ندارند و آن ها را به حال خود رها کرده اند.
صلاحمند سپس با بیان اینکه مسئولان سینما در وظایف خود دچار تعلل شده اند تصریح کرد: سازمان سینمایی در مسیر خود دچار انحراف شده و به همین علت امروزه در جایگاهی که برایش از قبل تعریف شده حرکت نمی کند و نقش دیگری را ایفا می کند.
این سینماگر خاطرنشان کرد: نگاه مدیران سینمایی به جای اینکه رو به پایین باشد رو به بالا است و به جای تعامل با سینماگران به نوعی با مدیران و مسئولان سایر نهادها و بخش های کشور هم آوایی می کنند و تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا سایر مدیران کشور را راضی نگه دارند و راضی بودن سینماگران برایشان چندان اهمیتی ندارد.
وی در پایان این گفتگو متذکر شد: به گمان بنده معضلات اساسی سینما به فقدان برنامه ریزی توسط مدیران سازمان سینمایی بر می گردد؛ سینما به روزمرگی افتاده و برنامه خاصی هم ندارد. روزمرگی سینما به دلیل آن است که نگاه مسئولان سینمایی به حوزه های دیگر است و فرمانبری از حوزه های دیگر دارند و به همین دلیل نه تنها خودشان برنامه ای ندارند بلکه منتظرند ببینند دیگران برای سینما چه تصمیمی می گیرند.

شاید برایتان مهم باشد...

+ There are no comments

Add yours