رسانه سینمای خانگی_ پیشگامان انقلاب اسلامی، یاریگران رسانه ملی هستند

بازدیدها: 7

پیشگامان انقلاب اسلامی نقش ارزنده ای در هویت بخشی برنامه های صداوسیما دارند.✍️به گزارش پایگاه خبری سینمای خانگی به نقل از روابط عمومی صداوسیمای استان اصفهان آقای دکتر افشارنیا در دیدار رئیس و اعضای هیأت مدیره جمعیت پیشگامان انقلاب اسلامی در استان اصفهان با بیان اینکه پیشگامان انقلاب یاریگران رسانه ملی هستند؛ گفت: در دوره تحولی جدید رسانه ملی، هویت بخشی و عدالت گستری دو مقوله اصلی و اساسی در سیاست ها و اجرای برنامه هاست.مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان با اشاره به نقش اثر گذار مکتب رهبری و مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، از پیشگامان انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین سرمایه های اجتماعی و یاریگران رسانه ای خواست تا صداوسیما را در انتقال مفاهیم دینی، سیاسی و انقلابی به نسل های بعدی به ویژه نسل چهارم یاری دهند.آقای دکتر افشارنیا از عدالت گستری به ویژه عدالت رسانه ای به عنوان راه کار اجرایی محور فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات بر اساس مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت نام برد و از پیشگامان انقلاب اسلامی دعوت کرد تا بیش از چهار دهه تجربه انتخاباتی خود را در اختیار برنامه سازان رسانه قرار دهند.در این جلسه حاضران با قدردانی از برنامه ها و سیاست های تحولی صداوسیما، برای انتقال مفاهیم هویت بخشی دوران پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی به نسل جوان اعلام آمادگی کردند.

شاید برایتان مهم باشد...

+ There are no comments

Add yours