سوره با کدام آثار به هند رفت؟

بازدیدها: 7 سه اثر از تولیدات سازمان سینمایی سوره در دوازدهمین دوره جشنواره کودکان هند (ICFF) حضور خواهند داشت. به گزارش سینمای خانگی از روابط عمومی