سینما ستاره را می‌سازد یا ستاره سینما را؟

بازدیدها: 1

ستاره ها سینما را به وجود می آورند یا سینما از آدم های معمولی ستاره می سازد؟

به گزارش سینمای خانگی به نقل از برنا، ستاره ها سینما را به وجود می آورند یا سینما از آدم های معمولی ستاره می سازد

سوال مشخص است!

جواب مشخص تر!

کارنامه چهره های معروف و محبوب در مشاغل مختلف نشان از این دارد که همه آدم هایی معمولی بوده ایم که  برخی با تلاش و پشتکار و شاید کمی چاشنی شانس  والبته گاهی روابط و…توانسته ایم به لطف دیده شدن و در معرض قرار گرفتن، خود را از آحاد افراد جامعه جدا سازیم و به انسان هایی متفاوت در جامعه تبدیل شویم.

در قابی کوچک تر ستاره های عالم هنر را می بینیم که به لطف دیده شدن در قاب سینما، تلویزیون و انواع مدیا دیگر، حالا به چهره هایی معروف و گاهی حتی محبوب تبدیل شده اند که اصطلاحا «حرفشان برو دارد» و کلامشان بیش از دیگران شنیده می شود.

این مساله دو بعد دارد؛

اگر گاهی حرف مردم شان را می زنند قابل ستایش است و اگر دغدغه های شخصی شان به فریاد تبدیل می شود تا به سفره ایی که از آن نان خورده اند لگد بزنند، جای نکوهش دارد.

سوال اول را باز تکرار می کنیم؛

و از زاویه دیگری به آن نگاه می کنیم که آیا رابطه سینما و ستاره ها مانند رابطه مرغ و تخم مرغ است یا اینکه نه، این سینما است که ستاره ها را می سازد، به آنها جایگاه هنری می دهد ،به آنها جایگاه اجتماعی می دهد و در نهایت برای آنها بستری برای محبوبیت ایجاد می کند.

در واقع منت سینما و مردمی که سینما را دوست دارند بر سر ستاره هایی با دستمزدهایی بالاتر از مردم معمولی است و مردم به عنوان ولی نعمت ستاره ها جایگاه  مهم تر از آنها در جامعه دارند چرا که اول مردم بودند که بعد ستاره ها، ستاره شدن و درخشیدند و از دیگرانی که آنها را ستاره کردند فاصله گرفتند.

طبیعی است که فرصت درخشیدن تا افول یک ستاره، در دست سینما و مخاطبان سینما است پس نمی توان با تکیه بر جایگاهی که دیگران در به دست آوردن آن دخیل بوده اند، آنها را نادیده گرفت.

تو از استعدادت به عنوان سرمایه سود می بری اما این توانمندی به استقبال دیگران نیاز دارد در واقع در این بازار مشتری حرف اول را می زند …

چرا برخی گذشته شان را فراموش می کنند؟

چرا برخی خودشان را گران می خرند وارزان می فروشند!

چرا برخی در خود واهی شان گم می شوند و…

هنرمندی که از آب گل آلود ماهی خودش را می‌گیرد بی‌شک به زودی خودش می‌ماند وخودش!

اما ستاره ی که از مردم می‌گوید و درد مردمش را می‌فهمد و … به این راحتی ها خاموش نمی شود.

شاید برایتان مهم باشد...

+ There are no comments

Add yours