ضرورت ایجاد نهاد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بازدیدها: 6

به گزارش رسانه سینمای خانگی از صفحات مجازی منتشر شده توسط مهدی عظیمی میرآبادی؛ برای رسیدن به جایگاه ممتاز و واقعی فرهنگ در ساختار حکومت جمهوری اسلامی تشکیل نهاد فرهنگی جمهوری اسلامی پیشنهاد می شود که به عنوان یکی از ۵ قوه نظام فعالیت کند و به اهداف فرهنگی آن، با توجه به ویژگی‌ها و الزامات مقوله فرهنگ نظم و جهت بدهد. در این نهاد رییس نهاد مستقیما به مقام معظم رهبری و در برابر شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخگو خواهد بود و روسای سازمان‌های ذیربط (از جمله: سازمان صدا و سیما، سازمان آموزش و پرورش، سازمان آموزش عالی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان حج و زیارت، سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری‌ها، سازمان فرهنگی‌هنری نیروهای مسلح، سازمان فرهنگی و هنری بسیج مستضعفان، و…) را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد. شورای عالی بر اساس برنامه آنان، به ایشان رای اعتماد داده و بر عملکرد آنان مطابق با برنامه‌های مصوب نظارت خواهد نمود. در صورت ناتوانی هر یک از روسای سازمان‌های نهاد آنان را مورد سوال واقع و در صورت لزوم استیضاح خواهد کرد.
هر یک از روسای نهاد و سازمان‌های آن که بر اساس شرایط احراز تعیین خواهند شد. هر یک از آنان برای مدت ۵ سال منصوب شده و امکان تمدید مسئولیت به مدت یک دوره ۵ ساله دیگر نیز ممکن خواهد بود.
برای ایجاد این نهاد، وزارت‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری، در دولت جمهوری اسلامی ادغام و تحت عنوان وزارت فرهنگ، وظیفه پشتیبانی و تامین بودجه نهاد فرهنگی را به عهده خواهد داشت. تبعاً این وزارتخانه مثل وزارت دادگستری برای قوه قضائیه، و وزارت دفاع برای نیروهای مسلح در دولت وظایف مربوطه را بر دوش دارد.
اجرای این پیشنهاد ممکن است نیاز به اصلاح قانون اساسی داشته باشد؛ با توجه به احتمال بازنگری در خصوص ساختار پارلمانی یا ریاستی، و نیاز به بازنگری در قانون اساسی، می‌تواند این بحث نیز در دستور قرار گیرد.

شاید برایتان مهم باشد...

+ There are no comments

Add yours