رسانه سینمای خانگی

سامانه جامع رسانه سینمای خانگی

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

رسانه سینمای خانگی

سامانه جامع رسانه سینمای خانگی

رسانه سینمای خانگی

“نشریه سینمای خانگی” عنوان یک نشریه مکتوب است که در سراسر ایران برای مخاطبان خانواده منتشر می شود. این نشریه عموما به سینما، سیما، سینمای خانگی، ماهواره، و مسایل و حواشی مربوط به آن می پردازد و اختصاصا فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی و انیمیشنی را که در بازار شبکه نمایش خانگی هم توزیع میشود، معرفی و بررسی می کند.

“نشریه سینمای خانگی” عنوان یک نشریه مکتوب است که هر دو هفته یک بار در روزهای دوشنبه در سراسر ایران برای مخاطبان خانواده منتشر می شود. این دوهفته نامه، فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی و انیمیشنی را که در بازار شبکه نمایش خانگی ایران توزیع میشود، معرفی و بررسی می کند و همچنین به مسایل و مشکلات شبکه نمایش خانگی ایران و جهان می پردازد. این نشریه به صورت تمام رنگی و در قطع 21 در 28 چاپ و منتشر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت نشریه “سینمای خانگی” به آدرس [www.cinemayekhanegi.ir] مراجعه بفرمایید.